2018. március 19. hétfő


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

 

Székesfehérvár
helyi menetrend

Tatabánya helyi menetrend
2018. január 1-től a T-Busz Kft. végzi.

 

Szervezeti felépítés

...

A KNYKK Zrt. szervezeti felépítése

...

A szervezeti egységek feladatai:

Vezérigazgató:

 • A munkaszervezet kialakítása, a tevékenységek irányítása.
 • Munkáltatói jogok gyakorlása.
 • Beszámoló, mérleg, vagyonkimutatás, eredménykimutatás elkészítése.
 • Üzleti terv és közbeszerzési terv elkészítése.
 • A társaság üzleti könyveinek vezetése.
 • Jogszabályokban előírt szabályzatok elkészítése.
 • Igazgatóság, felügyelőbizottság, könyvvizsgáló, alapító tájékoztatása, az ügyvezető és ellenőrző testületek határozatainak végrehajtása.
 • Döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály nem utal az alapító vagy az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

Belső ellenőr:

 • Munkaterv alapján vizsgálatok végzése, amelyek kiterjednek a társaság valamennyi területére és minden szervezeti egység munkájára.
 • A társasági célkitűzések gyakorlati érvényre jutásának vizsgálata.
 • Jelentések készítése.

Általános vezérigazgató helyettes:

 • Részt vesz a társaság munkaszervezetének kialakításában, működtetésében, fejlesztésében és ellenőrzésében.
 • A vezérigazgató megbízása szerint képviseli a társaságot külső partnerek felé.

Vezérigazgatói Kabinet:

 • A vezérigazgató külső és belső munkakapcsolatainak szervezése és segítése, a felmerülő feladatok végrehajtása.
 • A társasági adatszolgáltatások felügyelete.
 • Alapszabály, SZMSZ és Ügyrend elkészítése, kiadása.
 • Jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése, a szervezet tájékoztatása.
 • A társaság jogi szempontból helyes ügymenetének biztosítása.
 • A szerződések felügyelete, nyilvántartása.
 • Jogi képviselet ellátása.
 • Adatvédelmi és adatbiztonsági rendszer felügyelete.
 • Közérdekű adatigénylések ügyintézése.
 • Legfőbb szervi döntések végrehajtása.
 • Igazgatósági és felügyelőbizottsági ülések előkészítése, adminisztrációja.
 • Ügyfélkapcsolati tevékenység.
 • Információs szolgálatok munkájának segítése.
 • Média megjelenések figyelemmel kísérése, belső és külső pr. tevékenység.
 • Médiatartalmak szerkesztése.
 • CSR és mecenatúra tevékenység.
 • Marketingtevékenység.
 • Internetes és intranetes megjelenések, weboldal szerkesztés.
 • Rendezvények előkészítése, lebonyolítása.

Szolgáltatásfejlesztési Osztály:

 • Belső minőségügyi követelményrendszer kialakítása.
 • Vevői- és munkavállalói elégedettség figyelemmel kísérése.
 • Szolgáltatásfejlesztési javaslatok kidolgozása.
 • Integrált irányítási rendszer (minőség-, környezet-, energiairányítás) működtetése.
 • Belső szabályzatok elkészítésének felügyelete, kiadása.
 • Vevői reklamációk nyilvántartása, az ügyintézés felügyelete.
 • Központi irattárak kezelése, dokumentációkezelés.
 • Munkavédelmi és munkabiztonsági tevékenység.
 • Tűzvédelmi és tűzbiztonsági tevékenység.
 • Foglalkozás-egészségügy működtetése.

Forgalmi Igazgatóság:

 • A forgalmi tevékenységek szabályozása.
 • A személyszállítási szolgáltatások előírt technológiák és szabályozók szerinti végrehajtása.
 • A tevékenységhez szükséges feltételek (szabályozók, erőforrások, eszközök) biztosítása.
 • Személyszállítási koncepció és üzletpolitika kialakítása.
 • Üzletszabályzat készítése, az abban foglaltak érvényre juttatása.
 • Autóbusz-állomások, forgalmi decentrumok üzemeltetése.
 • Forgalmi zavarok elhárítása.
 • Menetjegyek, bérletek értékesítése.
 • Forgalmi ellenőrzések biztosítása.
 • Utazási igények alakulásának figyelemmel kísérése.
 • Technikai, technológiai és menetrendi fejlesztések kidolgozása és végrehajtása.
 • Utastájékoztatás.
 • Észrevételek, javaslatok, panaszok kivizsgálása és megválaszolása.
 • Biztonságos munkavégzés és szolgáltatás feltételeinek megteremtése.
 • Kapcsolattartás felügyeleti és hatósági szervekkel, szakmai szervezetekkel.

Műszaki Igazgatóság:

 • A műszaki tevékenységek szabályozása.
 • A tevékenységekhez szükséges feltételek (szabályozók, erőforrások, eszközök) biztosítása.
 • A járművek technológiai előírások szerinti karbantartása, javítása.
 • A javításhoz szükséges anyagok, alkatrészek, munkaeszközök és védőfelszerelések beszerzése, raktározása.
 • Jármű és telepenergetika.
 • Eszközpolitika kialakítása.
 • A beruházási, felújítási, fejlesztési és selejtezési feladatok megtervezése és végrehajtása.
 • Közbeszerzési tevékenység.
 • Járműfenntartási, járműüzemeltetési rendszerek tervezése, bevezetése.
 • Környezetvédelmi tevékenység.
 • Telephelyek fenntartása, vagyonvédelme.
 • Gépek és berendezések karbantartása.
 • Forgalombiztonsági tevékenység.
 • Biztosítások ügyintézése.
 • Kapcsolattartás a felügyeleti és hatósági szervekkel, szakmai szervezetekkel.
 • Biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése.
 • Járműjavítási szolgáltatások végzése külső megrendelők részére.
 • Üzemanyag és egyéb anyagok, alkatrészek értékesítése.

Gazdasági Igazgatóság:

 • A gazdasági tevékenységek szabályozása.
 • Stratégiai és operatív tervek készítése, üzleti terv összeállítása.
 • Gazdálkodási programok eredményének értékelése.
 • Gazdasági folyamatok elemzését segítő információs rendszer működtetése.
 • Statisztikai jelentések készítése.
 • Időszaki beszámolók, éves beszámoló elkészítése.
 • Pénzügyi tervek készítése, a pénzforgalom felügyelete, a likviditás biztosítása.
 • A pénzügyi, közgazdasági folyamatok irányítása.
 • Adózás.
 • Pénzügyi és számviteli ügyviteli rendszer működtetése.
 • A bizonylati rend kialakítása.
 • Házipénztár működtetése.
 • Leltározás megszervezése.
 • Átfogó és célvizsgálatok végzése.
 • A személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység feltételeinek biztosítása.
 • A pénzgyűjtés, pénzszállítás, pénzfeldolgozás biztosítása.
 • Létszám és béradatok tervezése, értékelése.
 • Humánstratégia, humánpolitika, személyügyi politika kidolgozása, megvalósítása.
 • Munkaszerződések készítése.
 • Képzések kidolgozása.
 • Szociálpolitikai és béren kívüli juttatási rendszer működtetése.
 • Teljesítmény- és bérelszámolás biztosítása.
 • Munkaügyi nyilvántartások vezetése.
 • Informatikai hálózatok, rendszerek, eszközök felügyelete.
 • Informatikai fejlesztések, hardver és szoftver beszerzések.
 • Informatikai adatvédelem.
 • Szakmai együttműködés pénzügyi szervekkel, pénzintézetekkel, hatóságokkal, felügyeleti és ellenőrző szervekkel, szervezetekkel.

- - -