2018. március 19. hétfő


Keresés

Nyilatkozat

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményeit csak és kizárólag a www.knykk.hu oldalon teszi közzé az interneten. Társaságunk a közösségi oldalakon nem regisztrált, nem hozott létre profilt a cég nevével. Így az ezeken az oldalakon megjelenő információk, üzenetek, válaszok, vélemények nem a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. hivatalos közleményei.

Elektronikus Értékesítési Rendszer

A+ R A-

 

Székesfehérvár
helyi menetrend

Tatabánya helyi menetrend
2018. január 1-től a T-Busz Kft. végzi.

 

Jogszabályok

A társaság tevékenységét meghatározó legfontosabb jogszabályok

Törvények:

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 • 2000. évi C törvény a számvitelről
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységek szabályairól
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről
 • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

Kormányrendeletek:

 • 85/2007. (IV. 25.) korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
 • 254/2007. (X. 04.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 • 261/2011. (XII. 7.) korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
 • 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról
 • 301/2016. (IX. 30) korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről

Egyéb rendeletek:

 • 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályiról
 • 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
 • 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
 • 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
 • 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról

Uniós jogforrások:

 • 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról
 • 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról
 • 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az autóbusszal közlekedő utasok jogairól

- - -